Izolační materiály

Dodávka a montáž izolačního souvrství v převážné většině případů zahrnuje: Pokládku ochranné podkladní geotextilie, která eliminuje drobné výčnělky, nerovnosti nebo nestabilitu podkladu. Dle požadavku jsou používány geotextilie různé gramáže (150-1200 g/m2) a složení.   

Samotnou izolaci zajišťuje izolační fólie, asfaltové pásy nebo bentonitové materiály.   

PVC fólie – dodávané v tloušťkách 0,8, 1, 1,5, 2, 2,5mm a šířce 1,3 a 2 bm mají širokou škálu použitelnosti: podlahy a stěny staveb, terasy, balkóny, jezírka, jímky na užitkovou vodu, rovné střechy atd.. Od 1,5 mm tloušťky vhodné i na použití proti tlakové vodě. Mezi stavebníky oblíbený materiál pro svoji vysokou životnost, elasticitu, výborně kopíruje podklad, odolný vůči UV záření, mechanickému poškození, jednoduše svařitelný, včetně možnosti navaření na systémové klempířské prvky z plechu VIPLANYL. Samozřejmostí je atest na radon. Obchodní označení používaných fólií: FATRAFOL, ALKORPLAN, SIKAPLAN atd.

HDPE,LLDPE fólie – fólie na bázi vysokohustotního nebo nízkohustotního polyetylenu se  dodávají v tloušťkách 0,5  až 2,5 mm jsou vhodné na izolaci staveb většího rozsahu, tlakové vodě, jímek na pitnou nebo kontaminovanou vodu. Vyniká téměř neomezenou životností, vysokou průtažností, zdravotní nezávadností a díky velké šířce rolí i rychlostí pokládky. Nevýhodou je složitější způsob svařování při použití fólie jako tlakové izolace, nutnost dalšího zakrytí izolace silnější vrstvou z důvodu přirozeného zvlnění díky vysoké tepelné rozpínavosti. Nejčastěji používaná izolační fólie s označením JUNIFOL od českého výrobce JUTA Dvůr Králové nad Labem splňuje požadavky zákazníků na kvalitní izolaci a radonovou barieru.

HDPE nopové fólie – jsou dodávány s výškou nopů 8 nebo 20 mm a jejich vzájemná spojitelnost se provádí svařením horkým vzduchem nebo lepením speciální samolepící páskou. Široká škála použitelnosti řádí tento materiál do popředí mezi izolace používané především jako radonové, popřípadě proti zemní vlhkosti, dále je tato fólie vhodná použít jako izolaci podúrovňových stěn starších objektů a samozřejmě jako ochrana nosných izolací při zásypových pracích. Nespornou výhodou je možnost odvětrání prostoru mezi stěnou a fólií. Tato izolační fólie se nedoporučuje používat jako izolace proti tlakové vodě.

Asfaltové pásy – výhodou je relativně snadná montáž s dostupným vybavením, ale před aplikací je žádoucí připravit kvalitně podklad, nutná maximální rovinatost, řádná penetrace s časovým odstupem dle pokynů výrobce a ve většině případů natavení pásů ve více vrstvách. Nezanedbatelnou roli zde hraje i počasí (nelze natavovat na mokrý podklad)

Bentonitové materiály – nejčastěji používané materiály s obchodním označením VOLTEX a DUAL SEAL jsou vhodné jako izolace proti tlakové vodě se schopností samo opravy při případném drobném mechanickém porušení celistvosti izolace. Bezpodmínečným předpokladem pro správnou funkčnost bentonitových materiálů je jejich sevření mezi podklad a krycí vrstvu tak, aby mezi podkladem a bentonitem nevznikla dutina, kde vlivem migrace vody by docházelo k vyplavování bentonitu a tudíž k nechtěnému průsaku vody.

 

Dokončení izolačního souvrství se provádí pokládkou ochranné krycí geotextilie opět různé gramáže a vlastností (UV záření atd.) případně lze použít různé tepelné izolace, litý beton nebo přímé napuštění tekutiny.

 

V případech, kdy nelze použít výše uvedenou izolaci, je možné aplikovat tzv. chemickou izolaci od různých výrobců např. SIKA, LADAX, SCHOMBURG atd.