Izolatérství

    Hlavní činností je pokládka a svařování izolačního souvrství proti zemní vlhkosti, Radonu, gravitační vodě a tlakové vodě. Ke svařování používám horkovzdušné profesionálními přístroje Leister Triac AT, včetně automatu TWINNY, který vytváří tzv. dvoustopý svár, kterým je garantována nejvyšší možná kvalita svařování v zemních
a jezírkových fóliích a mechanicky kotvené fólie svařuji přístrojem UNIROOF AT.

    Nejčastěji používám Izolační fólie PVC od českého výrobce FATRA Napajedla, ale mohu nabídnout fólie i jiných výrobců ( Dekplan, Sikaplan, Protan, Alkorplan, Rhenofol atd.)  Izolaci ostatními materiály (fólie HDPE, LDPE, popřípadě asfaltovými pásy), provádím pouze ve výjimečných případech

    Balkóny, terasy a střechy provádím včetně oplechování poplastovanými plechy Viplanyl a montáže tvarovek, bez kterých nelze zajistit dokonalou těsnost hydroizolačního systému v detailech a po obvodu stavby.

    Dále provádím izolaci spodních staveb – základů, jezírek, bazénů, jímek, kořenových čističek, šachet, studní a jiných staveb, kde je žádoucí udržet anebo nepropustit vodu.

    Na zateplení nebo ochranu vodorovných a svislých konstrukcí provedu dodávku
a montáž polystyrenů EPS nebo XPS,  nopové HDPE fólie, popřípadě OSB desek.

    Izolaci provádím také pomocí aplikace tekuté hydroizolační hmoty na bázi polyuretanu, gumy, cementu  nebo bitumenu.

    Na práci poskytuji standartní 60-ti měsíční záruku a servis.

    Samozřejmostí je dodání potřebné dokumentace (materiálové listy, protokoly, atesty a prohlášení) které jsou nutné pro kolaudační řízení.

 

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.